പ്രണയോര്‍മ്മകള്‍..

ഓര്‍മ്മകള്‍ പുതുപ്പു മൂടിയിട്ട കാലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പ്രണയത്തിന്റെ നീറ്റ്ലുകള്‍ വേദനയറിയാതെ കിടക്കുന്നത്  ഞാനവളെ ഇന്നും പ്രണയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം... എന്നിലെ പ്രണയത്തിന്റെ നനുത്ത ഭാവങ്ങളെ ഞാനറിയാതെ തിരഞ്ഞു നടന്ന അവളെ ഞാന്‍ എന്ത് വിളിക്കും... ജാസ്മിന്‍ എന്നോ ദിവ്യ എന്നോ, ധന്യ എന്നോ... ഞാന്‍ എന്റെ പ്രണയത്തിന് ഞാന്‍ പേരിട്ടിട്ടില്ല, പ്രണയത്തിനെ എണ്ണി തിട്ടപെടുത്തിയിട്ടുമില്ല, പ്രണയം പുലര്‍ കാലങ്ങളില്‍ തെളിച്ചത്തോടെ വരുന്നു അസ്തമാനത്തിന്റെ വ്യഗ്രതയില്‍ മനസ്സില്‍ ഇരുട്ട് നിറച്ചു മടങ്ങുന്നു...  വേദനകളുടെ ഓരോ ഓര്‍മകളായ് മനസ്സ് അവയെ പുതപ്പിട്ടു മൂടുന്നു...