നാളെകള്‍

ഇനിയും നാളെകള്‍ പുലരാന്‍ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വരണ്ട ജന്മങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക്... ലജ്ജയില്ലാത്ത മറയില്ലാത്ത ഈ ജീവിതം ആര്‍ക്കു വേണ്ടി, എപ്പോഴും നിലക്കാന്‍ വേണ്ടി തയ്യാറായ ഹൃദയമിടിപ്പിനിടയില്‍ നീ കടന്നു വന്നപ്പോള്‍ തോന്നിയ വികാരമാണ് എന്റെ സ്നേഹം.... അതെന്നും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ കാത്തു വെക്കും...

നീലാകാശം

നീല നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 
ചിരിച്ചുറങ്ങി....
ഇരുള്‍ മാറി 
പകല്‍ വന്നു....
വെളിച്ചം വിതറി 
അവള്‍ വന്നു...
ഓളങ്ങള്‍ മിന്നി 
ചിരിച്ചു നിന്നു...
നീലാകാശം 
തെളിഞ്ഞു നിന്നു....
എനിക്കായ്‌ അവളിന്നും 
കാത്തു നിന്നു...
അവളുടെ ചിരിയല്‍ 
ഞാന്‍ വീണുടഞ്ഞു....