ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ! [മൈക്രോ കഥകള്‍]

6.00 AM [Dream]
---------------------
സ്നേഹിച്ചു തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ പ്രണയിച്ചും കാമിച്ചും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥമായ ഈ മനസ്സിനെ ദുര്‍ബലപെടുത്തുന്ന ഈ പൈങ്കിളി ആസ്തമ എന്നേക്കുമായി എന്നെ കൊന്നിരുന്നെകില്‍.


7.30 AM [Dream - not really]
-----------------------------------
ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഈ വികാരത്തിന്റെ നടുവിലെത്തി തളര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു.
എന്നാലും [I feel like to be in love with you again]. എന്തൊരു തമാശ. [ഉള്ളില്‍ ചിരിക്കുന്നു]


10. 58 AM [Busy thinking]
--------------------------------
ഇനിയൊരിക്കലും എനിക്ക് പ്രണയിക്കേണ്ടി വരില്ലന്നു നിനക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കി വേണ്ട, ഇനിയൊരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ എങ്ങിനെ മുഴുവനായും മറയാം...
ഒരു ഭൂതമായാലോ? [I wish, if I can be a ghost for you... നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി].


01.40 PM [Solitude / Break / Commonsense]
-------------------------------------------------------
നോക്കൂ.. ഇപ്പൊ ഞാന്‍ കരയുന്നു. അല്ല! എന്റെ മുഖത്ത് മാത്രമായി മഴ പെയ്യുകയാണ്.


11.12 PM [Scary / sleepless / blind / blinking stars on ceiling]
------------------------------------------------------------------------
നിശബ്ദത, എന്റെ നിശബ്ദത, രാത്രിയുടെയും...
എവിടെയോ മരണം മണക്കുന്നു. [ചിരിക്കുന്നു]..
ഞാന്‍ ഭീരുവല്ല.


01. AM [Snoring, Listening to the 8 Seconds dreams]
-----------------------------------------------------------
എല്ലാ സംഭവങ്ങള്ക്കും  ഒരര്‍ത്ഥമുണ്ട്, ഒരു നാള്‍ അത് സംഭവിക്കും അന്ന് എല്ലാം വെളിവാക്കപെടും.
നീയും ഞാനും മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രണയിച്ചത്..
എല്ലാം മതിവിഭ്രമം മാത്രം! ചിലപ്പോള്‍ എന്റെയീ വിവേകം പോലും.
വഞ്ചനയില്‍ ചാലിച്ച ആത്മാര്ത്ഥഥതക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് പ്രണയമെന്നു..  എനിക്ക് വയ്യ! ദൈവത്തിന്റെ കോമഡി.


04. 30 AM [sudden wake up / thinking of you / deceiving myself]
--------------------------------------------------------
ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു, മുഴുവനായി. നിന്റെ കടുത്ത നിഴലുകള്‍ എന്നെ അക്ഷോഭ്യം കാമിക്കുന്നു.
ഞാന്‍ എന്നെ മറക്കുന്ന നേരം..
നിന്റെ കണ്ണുകളിലും നെറ്റിയിലും ചുംബിക്കുന്ന നേരം.
ഞാന്‍ അറിയാതെ പറയുന്നു. "ഞാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു" ന്നു.