പുലര്കാലങ്ങള്‍


ചിലനേരത്ത് പ്രണയത്തെ നിശബ്ധമാക്കുന്ന ചില മൌനങ്ങള്‍ അതിന്റെ അര്‍ഥങ്ങള്‍, പിന്നെയും പ്രണയിക്കാന്‍ തോന്നുമ്പോഴും വേണ്ടായെന്നു വിലക്കുന്ന രണ്ടും കെട്ട മനസ്സിന്റെ സങ്കടങ്ങള്‍, ആരോടും പറയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണില്‍ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഉപ്പുരസമുള്ള ജലകണങ്ങള്‍. അവള്‍ മാഞ്ഞു പോയേക്കാം.. വിരുന്നു പോയേക്കാം.. പക്ഷെ എന്റെ സ്വപ്ങ്ങള്‍ക്ക് അവളെ മറക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ...