സരളയുടെ അടുത്തു എനിക്ക് പറ്റാണ്...

കാമത്തിന്റെ ഹൈട്രെജെന്‍ ബലൂണ്‍ കൈവിട്ട രാവില്‍ എന്റെ നെഞ്ചില്‍ രതിയുടെ കുമിളകള്‍ വിടര്‍ന്നു പൊങ്ങി, പല നിറങ്ങളില്‍ പല പല ആകരങ്ങളില്‍, അത് എരിവര്‍ന്നും തെളിവാര്‍ന്നും അത് സീല്കാരത്തോടെ പൊട്ടി, പിന്നീട് എപ്പഴോ പാല്‍ മഴ പെയ്തു....  മനസ്സ് തണുത്തപ്പോള്‍ വീണ്ടും കരിമ്പടത്തിന്റെ ചൂടിലേക്ക് ഞാന്‍ ഊളിയിട്ടു,  നിദ്രയില്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞ നേരം പ്രണയം വിക്കാന്‍ വന്ന അവള്‍ മടങ്ങി.. ഞാന്‍ ഉറങ്ങി