നിന്നെ ഞാന്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ത്തുപോവുന്നു

മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി കൂട്ടില്‍ ഒരു കനമുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ സ്വപ്നം വന്നു വീണു, അതില്‍ തകര്‍ന്ന കണ്ണാടി ചില്ലുകളില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്  ഞാന്‍ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പഴയ പ്രണയഓര്‍മ്മകള്‍ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അവ കണ്ണീരിന്റെ നനവ്‌ തട്ടിയ കടലാസു തോണികള്‍ പോലെ ഓളം തെന്നി നീങ്ങി മറഞ്ഞു. പുതിയ പ്രണയത്തിന്റെ സ്വപ്നം മനസ്സില്‍ ഒരു തരം ലഹരിയുള്ള പുക നിറച്ചു എന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി.

ലേബല്‍: നിന്നെ ഞാന്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ത്തുപോവുന്നു..