നഷ്ടപെടുത്താന്‍ വേണ്ടി മാത്രം നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രണയങ്ങള്‍!

പ്രണയവും വിരഹവും ഒരുമിച്ചു പെയ്യുന്ന നിലാവ്.. ആ നിലാവത്തു പിന്നിടുന്ന വഴികളില്‍ കാണാന്‍ കൊതിക്കുന്ന മുഖം തിരയുന്ന ഞാന്‍, പരിചിതമല്ലാത്ത ഓരോ മുഖത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നതു അവളുടെ ഭാവങ്ങള്‍, ഓരോ മുഖവും പിന്നിലേക്ക്‌ മറയുംമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് ചോദിക്കുന്നു "ഒരു വേള എന്റെ ബോധം അവളെ തിരയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാവണം?

ഇതൊന്നും ആരും വായിക്കരുത്.

ഉയരങ്ങളിലെ വീഴ്ച
-----------------
മേഘങ്ങളുടെ വിടവുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഇരുട്ടിന്റെ ആഗാധതയിലേക്ക് വീണത്‌ എന്റെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. വീണു മരിച്ച ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ മേല്‍ എന്റെ അഹന്ത മല്ലികപൂക്കള്‍ ചിരിക്കുന്ന ഒരു റീത്ത് വച്ചു ചിരിച്ചു.

ഹാഫ് ഡേ ലീവ്
----------------------
പതിവായ്‌ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളില്‍ അവളെന്നും എന്നെ ചുംബിക്കാറണ്ടായിരുന്നു.ഇന്നലെ എന്തോ ആ ചുംബനം കിട്ടിയില്ല. ഇന്നലെയവള്‍ ഹാഫ് ഡേ ലീവായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് സ്വപ്നത്തില്‍ പറഞ്ഞു. കുടിശ്ശികയായ ചുംബനങ്ങളും കൂട്ടി വേറെ പലതും കിട്ടി.

"വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ, വിശപ്പ്‌ തുലയട്ടെ"
------------------
അപ്രിയ സത്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി തൊണ്ട വറ്റിച്ചു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു, ഇപ്പോള്‍ വിശക്കുമ്പോള്‍ ദാഹിക്കുമ്പോള്‍ ആ അപ്രിയ സത്യങ്ങള്‍ കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ല, തൊണ്ട നനഞ്ഞില്ല, വയറു നിറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു... "വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ, വിശപ്പ്‌ തുലയട്ടെ"

ഗാന്ധി ജയന്തി
----------------
മല്യാ തീര്‍ത്ഥം മേടിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ബീവറേജസില്‍ പോയി, ഇന്ന് ബീവറേജസ്‌ അവധിയാണത്രേ, ദൈവമേ ഇന്നും ഗാന്ധി ജയന്തിയോ? ഞാന്‍ ഗാന്ധി ജയന്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കലണ്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.