എന്നാലും [പൈങ്കിളി]

അവളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അവളാരാണെന്നുമറിയില്ല, അവളാരുടെതുമാണെന്നുമറിയില്ല! എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും അവളെന്റെതു മാത്രമാണന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്തിനാ? എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാന്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം വിസ്മരിക്കുന്നു.

[സങ്കടം].
അതൊന്നുമെനിക്കറിയില്ല