മാനത്തിന്റെ കന്യകാത്വം


വെയിലില്‍ വാടിയതും
കരിഞ്ഞതും എന്റെ അംഗ ലാവണ്യം..
തണുപ്പില്‍ പുതച്ചതും
മറച്ചതും എന്റെ നെഞ്ചിലെ ചന്ദന കുടങ്ങള്‍‍..
ഇരുട്ടത്ത് തൊട്ടതും
മണത്തതും എന്റെ ചുവന്ന റോസാദളങ്ങള്‍...
മഴയില്‍ നനഞ്ഞതും
ചോര്‍ന്നതും എന്റെ മാനത്തിന്റെ കന്യകാത്വം...